Chào mừng bạn đến với Pocketoptionreview, tôi rất vui vì bạn đã truy cập trang web của tôi. Tôi là Subham Sahuwala. Người sáng lập trang web này.

Tôi bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình vào năm 2017. Kể từ đó, tôi đã mắc rất nhiều sai lầm và thua lỗ. Tuy nhiên, tôi đủ may mắn để bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình và mục tiêu của tôi là giúp bạn và hướng dẫn bạn tránh những sai lầm mà tôi đã mắc phải.
Tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích công việc của tôi và trang web này sẽ giúp bạn đạt được ước mơ của mình.
Cám ơn bạn,
Subham Sahuwala