Terma dan Syarat

Selamat datang ke Pocketoptionreview!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web Pocketoptionreview, yang terletak di pocketoptionreview.org.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan Pocketoptionreview jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Istilah berikut berlaku untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Pemberitahuan Penafian dan semua Perjanjian: "Pelanggan", "Anda" dan "Anda" merujuk kepada anda, orang yang melayari laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. "Perusahaan", "Diri Kita", "Kami", "Kami" dan "Kami", merujuk kepada Perusahaan kami. "Pesta", "Pesta", atau "Kami", merujuk kepada Pelanggan dan kami sendiri. Semua syarat merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melakukan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling tepat untuk tujuan yang jelas untuk memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, sesuai dengan dan tertakluk kepada undang-undang Belanda yang berlaku. Sebarang penggunaan istilah di atas atau kata-kata lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan / atau dia atau mereka, dianggap sebagai pertukaran dan oleh itu merujuk kepada yang sama.

Cookies

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses Pocketoptionreview, anda bersetuju untuk menggunakan kuki dalam persetujuan dengan Dasar Privasi Pocketoptionreview.

Laman web yang paling interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mengambil butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan pengguna yang melawat laman web kami. Sesetengah rakan sekutu / pengiklanan kami juga boleh menggunakan kuki.

lesen

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Pocketoptionreview dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Pocketoptionreview. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada Pocketoptionreview untuk kegunaan peribadi anda tertakluk pada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • Terbitkan semula bahan daripada Pocketoptionreview
 • Jual, sewa atau sub-lesen bahan daripada Pocketoptionreview
 • Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan daripada Pocketoptionreview
 • Agihkan semula kandungan daripada Pocketoptionreview

Perjanjian ini akan bermula pada tarikh ini. Terma dan Syarat kami dibuat dengan bantuan Templat Terma Dan Syarat.

Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam kawasan tertentu laman web tersebut. Pocketoptionreview tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum kehadirannya di tapak web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat Pocketoptionreview, ejen dan/atau ahli gabungannya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Pocketoptionreview tidak akan bertanggungjawab ke atas Komen atau untuk sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan Komen pada ini. laman web.

Pocketoptionreview berhak memantau semua Komen dan mengalih keluar sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

 • Anda layak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
 • Komen tersebut tidak menyerang mana-mana hak harta intelektual, termasuk tanpa hak cipta hak cipta, paten atau tanda niaga mana-mana pihak ketiga;
 • Komen-kiriman itu tidak mengandungi apa-apa bahan fitnah, fitnah, menyerang, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
 • Komen ini tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau aktiviti komersil atau adat atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberikan Pocketoptionreview lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami

Pertubuhan berikut boleh dihubungkan ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terdahulu:

 • Agensi-agensi kerajaan;
 • Enjin carian;
 • Pertubuhan berita;
 • Pengedar direktori dalam talian boleh menghubungkan ke Laman Web kami dengan cara yang sama kerana mereka menghubungkan ke Laman web perniagaan lain yang tersenarai; dan
 • Kebiasaan Perniagaan Beriktiraf luas kecuali meminta organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang tidak boleh dihubungkan ke laman web kami.

Organisasi ini boleh dihubungkan ke laman utama kami, kepada penerbitan atau maklumat Laman Web yang lain selagi pautan: (a) tidak sedemikian rupa menipu; (b) tidak salah membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan / atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Kami boleh mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

 • sumber maklumat pengguna dan / atau perniagaan yang terkenal;
 • laman komuniti dot.com;
 • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • pengedar direktori dalam talian;
 • portal internet;
 • perakaunan, undang-undang dan firma perundingan; dan
 • institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuatkan kami memandang tidak baik kepada diri kami sendiri atau perniagaan kami yang diiktiraf; (b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif dengan kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan Pocketoptionreview; dan (d) pautan adalah dalam konteks maklumat sumber am.

Organisasi-organisasi ini boleh dihubungkan ke halaman rumah kami selagi pautan: (a) tidak sedemikian rupa yang menipu; (b) tidak salah membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kami dengan menghantar e-mel kepada Pocketoptionreview. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL tapak anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin pautkan ke Laman Web kami dan senarai URL di tapak kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk maklum balas.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat pautan ke laman web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 • Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dikaitkan dengan; atau
 • Dengan menggunakan apa-apa keterangan lain Laman Web kami yang dikaitkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan pada laman web pihak yang menghubungkan.

Tiada penggunaan logo Pocketoptionreview atau karya seni lain akan dibenarkan untuk memautkan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.

iFrames

Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis, anda tidak boleh membuat bingkai di sekeliling Laman Web kami yang mengubah apa-apa cara pembentangan visual atau laman web kami.

Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan yang akan muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

Privasi anda

Sila baca Dasar Privasi

Tempahan Hak

Kami berhak meminta anda menghapus semua pautan atau pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk segera mengeluarkan semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mematuhi terma dan syarat ini dan ia mengaitkan dasar pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikut terma dan syarat yang menghubungkan ini.

Pembuangan pautan dari laman web kami

Sekiranya anda mendapati sebarang pautan di laman web kami yang menyinggung apa-apa sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak bertanggungjawab atau tidak atau bertindak balas kepada anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; dan kami juga tidak berjanji untuk memastikan laman web itu tetap tersedia atau bahan di laman web ini tetap terkini.

Penafian

Setakat yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak termasuk semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa pun dalam penafian ini akan:

 • had atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;
 • had atau tidak termasuk kami atau liabiliti anda untuk penipuan atau penipuan palsu;
 • hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dengan apa-apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
 • tidak termasuk mana-mana liabiliti kami atau anda yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

Batasan dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan yang terdahulu; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian ini, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan statutori.

Selagi laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.